สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

คำค้น

ISBN 9781506228259 | c 8,820 bath.
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ PNU
ภาษา eng
เลขเรียกหนังสือ 500 A315U 2018
ชื่อผู้แต่ง
 • Akunyili, Alice.
 • ชื่อเรื่อง
 • USMLE Step 1 Lecture Notes 2018 : Behavioral Science and Social Sciences / Alice Akunyili , Alina Gonzalez-Mayo and MarkTyler-Lloyd.
 • พิมพลักษณ์ New York : Kaplan 2018.
  บรรณลักษณ์ 185 p. ill.
  หมายเหตุ หนังสือคณะแพทยศาสตร์
  หัวเรื่อง
 • Behavioral Science.
 • Social Science.
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • Gonzalez-Mayo, Alina.,
 • Tyler-Lloyd, Mark.,
 • Akunyili, Alice.
 • USMLE Step 1 Lecture Notes 2018 : Behavioral Science and Social Sciences / Alice Akunyili , Alina Gonzalez-Mayo and MarkTyler-Lloyd.
 • Behavioral Science.
 • Social Science.
 • Gonzalez-Mayo, Alina.,
 • Tyler-Lloyd, Mark.,
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  6193681418767  500 A315U 2018  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | คณะแพทยศาสตร์
   2. [ ขอจอง ]  6198784298277  500 A315U 2018 C.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | คณะแพทยศาสตร์
  [9741]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Platinum