สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

คำค้น

ISBN 9781506228273 | c 8,820 bath.
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ PNU
ภาษา eng
เลขเรียกหนังสือ 612.015 T966U 2018
ชื่อผู้แต่ง
 • Turco, Sam.
 • ชื่อเรื่อง
 • USMLE Step 1 Lecture Notes 2018 : Biochemistry and Medical Gennetics / Sam Turco.
 • พิมพลักษณ์ New York : Kaplan 2018.
  บรรณลักษณ์ 423 p. ill.
  หมายเหตุ หนังสือคณะแพทยศาสตร์
  หัวเรื่อง
 • Biochemistry.
 • Medical Gennetics.
 • Turco, Sam.
 • USMLE Step 1 Lecture Notes 2018 : Biochemistry and Medical Gennetics / Sam Turco.
 • Biochemistry.
 • Medical Gennetics.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  6112167926013  612.015 T966U 2018  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | คณะแพทยศาสตร์
   2. [ ขอจอง ]  6161365380980  612.015 T966U 2018 C.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | คณะแพทยศาสตร์
  [9742]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Platinum