สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

คำค้น

ISBN 9786164072589 | c 280 bath.
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ PNU
ภาษา tha
เลขเรียกหนังสือ 611.4 ธ586น 2560
ชื่อผู้แต่ง
 • ธิติ สนับบุญ.
 • ชื่อเรื่อง
 • แนวทางเวชปฏิบัติทางต่อมไร้ท่อ :Clinical Practice Guidelines in Endocrinology / ธิติ สนับบุญ และ ปนัดดา ศรีจอมขวัญ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560.
  บรรณลักษณ์ 279 หน้า ภาพปรพกอบ.
  หมายเหตุ หนังสือคณะแพทยศาสตร์
  หัวเรื่อง
 • ต่อมไร้ท่อ -- โรค.
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ปนัดดา ศรีจอมขวัญ
 • ธิติ สนับบุญ.
 • แนวทางเวชปฏิบัติทางต่อมไร้ท่อ :Clinical Practice Guidelines in Endocrinology / ธิติ สนับบุญ และ ปนัดดา ศรีจอมขวัญ
 • ต่อมไร้ท่อ -- โรค.
 • ปนัดดา ศรีจอมขวัญ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  6168594321155  611.4 ธ586น 2560  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | คณะแพทยศาสตร์
   2. [ ขอจอง ]  6112216790613  611.4 ธ586น 2560 C.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | คณะแพทยศาสตร์
   3. [ ขอจอง ]  6180725720311  611.4 ธ586น 2560 C.3  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | คณะแพทยศาสตร์
   4. [ ขอจอง ]  6116986885996  611.4 ธ586น 2560 C.4  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | คณะแพทยศาสตร์
   5. [ ขอจอง ]  6110488959198  611.4 ธ586น 2560 C.5  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | คณะแพทยศาสตร์
  [9743]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Platinum