สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

คำค้น

ISBN 9786164409576 | c 299 bath.
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ PNU
ภาษา tha
เลขเรียกหนังสือ 615.1 ร623ค 2560
ชื่อผู้แต่ง
 • รุ่งนภา ศรีชนะ.
 • ชื่อเรื่อง
 • คู่มือตรวจยาสำหรับคนไข้ : A Current Protocal for Detection of Pharmaceuticals to Patients / รุ่งนภา ศรีชนะ.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560.
  บรรณลักษณ์ 98 หน้า ภาพปรพกอบ.
  หมายเหตุ หนังสือคณะแพทยศาสตร์
  หัวเรื่อง
 • ยา.
 • ยา -- การตรวจ.
 • ยา -- สำหรับคนไข้.
 • รุ่งนภา ศรีชนะ.
 • คู่มือตรวจยาสำหรับคนไข้ : A Current Protocal for Detection of Pharmaceuticals to Patients / รุ่งนภา ศรีชนะ.
 • ยา.
 • ยา -- การตรวจ.
 • ยา -- สำหรับคนไข้.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  6197269285070  615.1 ร623ค 2560  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | คณะแพทยศาสตร์
  [9744]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Platinum