สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

คำค้น
ISBN 9786164010192 | c 350 bath.
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ PNU
ภาษา tha
เลขเรียกหนังสือ 895.915 ม774ส 2559
ชื่อผู้แต่ง
 • มอนเตฟิโอเร, ไซมอน ซีแบก.
 • ชื่อเรื่อง
 • สุนทรพจน์ก้องโลก: Speeches That Changed The World / ไซมอน ซีแบก. มอนเตฟิโอเร.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับริชชิ่ง 2559.
  บรรณลักษณ์ 409 หน้า ภาพปรพกอบ.
  หมายเหตุ หนังสือคณะศิลปศาสตร์
  หัวเรื่อง
 • สุนทรพจน์.
 • การบรรยาย.
 • วาทศิลป์.
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • โตมร ศุขปรีชา,
 • ปกป้อง จันวิทย์,
 • พลอยแสง เอกญาติ,
 • มอนเตฟิโอเร, ไซมอน ซีแบก.
 • สุนทรพจน์ก้องโลก: Speeches That Changed The World / ไซมอน ซีแบก. มอนเตฟิโอเร.
 • สุนทรพจน์.
 • การบรรยาย.
 • วาทศิลป์.
 • โตมร ศุขปรีชา,
 • ปกป้อง จันวิทย์,
 • พลอยแสง เอกญาติ,
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  6126928597700  895.915 ม774ส 2559  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | คณะศิลปศาสตร์
  [9779]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Platinum