สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

คำค้น
ISBN 9780521690409
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ PNU
ภาษา eng
เลขเรียกหนังสือ R 427.0071 L437D 2007
ชื่อผู้แต่ง
 • Leaney,Cindy.
 • ชื่อเรื่อง
 • Dictionary Activities / Cindy Leaney.
 • ครั้งที่พิมพ์ 13th Edition.
  พิมพลักษณ์ New York : Cambridge 2007.
  บรรณลักษณ์ 150 p. ill.
  หมายเหตุ หนังสือคณะศิลปศาสตร์
  หัวเรื่อง
 • Dictionary.
 • Leaney,Cindy.
 • Dictionary Activities / Cindy Leaney.
 • Dictionary.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  6112267901613  R 427.0071 L437D 2007  ให้บริการ  ไม่ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | คณะศิลปศาสตร์
  [9781]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Platinum