สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

คำค้น
ISBN 9786162871597 | c 185 bath.
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ PNU
ภาษา tha
เลขเรียกหนังสือ 153.6 ด249จ 2559
ชื่อผู้แต่ง
 • เดวิด,ทิม.
 • ชื่อเรื่อง
 • 7 คำวิเศษ หยับมาใช้เมื่อไหร่คนทำตามเมื่อนั้น / ทิม เดวิด.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วีเลิร์น 559.
  บรรณลักษณ์ 241 หน้า ภาพปรพกอบ.
  หมายเหตุ หนังสือคณะศิลปศาสตร์
  หัวเรื่อง
 • การสื่อสารระหว่างบุคคล.
 • การสื่อสาร -- แง่จิตวิทยา.
 • จิตวิทยาประยุกต์.
 • การจูงใจ (จิตวิทยา).
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • พรเลิศ อิฐฐ์,
 • เดวิด,ทิม.
 • 7 คำวิเศษ หยับมาใช้เมื่อไหร่คนทำตามเมื่อนั้น / ทิม เดวิด.
 • การสื่อสารระหว่างบุคคล.
 • การสื่อสาร -- แง่จิตวิทยา.
 • จิตวิทยาประยุกต์.
 • การจูงใจ (จิตวิทยา).
 • พรเลิศ อิฐฐ์,
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  6198842827977  153.6 ด249จ 2559  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | คณะศิลปศาสตร์
  [9782]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Platinum