สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

คำค้น
ISBN 9786162367793 | c 140 bath.
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ PNU
ภาษา tha
เลขเรียกหนังสือ 808.51 ช529ค 2559
ชื่อผู้แต่ง
 • ชาพิโร,โม.
 • ชื่อเรื่อง
 • เคล็ดลับพรีเซ็นต์เก่ง เล่มเดียวจบ / โม ชาพิโร.
 • พิมพลักษณ์ นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊ค 2559.
  บรรณลักษณ์ 134 หน้า ภาพปรพกอบ.
  หมายเหตุ หนังสือคณะศิลปศาสตร์
  หัวเรื่อง
 • การพูด.
 • วาทศิลป์.
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • พิมพนิต คอนดี
 • ชาพิโร,โม.
 • เคล็ดลับพรีเซ็นต์เก่ง เล่มเดียวจบ / โม ชาพิโร.
 • การพูด.
 • วาทศิลป์.
 • พิมพนิต คอนดี
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  6122256516005  808.51 ช529ค 2559  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | คณะศิลปศาสตร์
  [9783]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Platinum