สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

คำค้น
ISBN 9789743157745 | c 350 bath.
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ PNU
ภาษา tha
เลขเรียกหนังสือ 297.65 จ154อ 2555
ชื่อผู้แต่ง
 • จรัญ มะลูลีม.
 • ชื่อเรื่อง
 • OIC องค์การมุสลิมโลกในโลกมุสลิม / จรัญ มะลูลีม.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์ 2555.
  บรรณลักษณ์ 450 หน้า ภาพปรพกอบ.
  หมายเหตุ หนังสือคณะศิลปศาสตร์
  หัวเรื่อง
 • มุสลิม.
 • ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- กลุ่มประเทศอิสลาม.
 • จรัญ มะลูลีม.
 • OIC องค์การมุสลิมโลกในโลกมุสลิม / จรัญ มะลูลีม.
 • มุสลิม.
 • ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- กลุ่มประเทศอิสลาม.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  6155938085371  297.65 จ154อ 2555  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | คณะศิลปศาสตร์
  [9784]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Platinum