สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

คำค้น
ISBN 9786164411517 : 129 บาท
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ภาษา tha
เลขเรียกหนังสือ 616 ส733
ชื่อเรื่อง
 • 4 โรคยอดฮิต คร่าชีวิตคนไทย / ยุทธศักดิ์ ทินบาล บรรณาธิการ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : Feel good publishing, 2561
  บรรณลักษณ์ 288 หน้า
  หัวเรื่อง
 • สุขภาพ
 • มะเร็ง -- การป้องกันและควบคุม.
 • หัวใจ -- โรค -- การป้องกันและควบคุม
 • ไต -- การป้องกันและรักษา
 • 4 โรคยอดฮิต คร่าชีวิตคนไทย / ยุทธศักดิ์ ทินบาล บรรณาธิการ
 • สุขภาพ
 • มะเร็ง -- การป้องกันและควบคุม.
 • หัวใจ -- โรค -- การป้องกันและควบคุม
 • ไต -- การป้องกันและรักษา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  61085687989370  616 ส733  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 1
  [9785]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Platinum