สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

คำค้น
ISBN 9789742125622 : 145 บาท
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ภาษา tha
เลขเรียกหนังสือ 641.9 จ686ล
ชื่อผู้แต่ง
 • เจย์, รอส
 • ชื่อเรื่อง
 • เลี้ยงลูกสไตล์นักบริหาร / เจย์, รอส
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2550
  บรรณลักษณ์ 160 หน้า
  หัวเรื่อง
 • บุตร -- การดูแล
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • คงคา วารี,
 • เจย์, รอส
 • เลี้ยงลูกสไตล์นักบริหาร / เจย์, รอส
 • บุตร -- การดูแล
 • คงคา วารี,
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  61020103084026  641.9 จ686ล  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 1
  [9787]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Platinum